RedaXie

Hoi! Wij zijn de RedaXie en we zijn verantwoordelijk voor het uitbrengen van de Bommelding, ons verenigingskrantje. In de Bommelding staan onder andere stukjes over de activiteiten die we gedaan hebben, verschillende artikels over muziek en andere dingen, introducties van nieuwe (bestuurs)leden en natuurlijk de wist-je-datjes.
Kortom we houden bij wat er met de vereniging gebeurt en proberen de leden te vermaken.

Mail de RedaXie: redaxiebommelding@gmail.com