De concertcommissie van De Ontzetting

Twee keer per jaar geven wij een donateursconcert in de grote zaal van theater Junushoff te Wageningen. Om deze concerten te organiseren en in goede banen te leiden, wordt er voor ieder concert een concertcommissie opgericht.
Een aantal maanden voor het concert wordt de commissie opgericht, de commissie verschilt dus iedere keer in samenstelling! Als de commissie is opgericht, wordt er begonnen met alle voorbereidingen. Zo wordt er altijd een thema bedacht en zal de zaal in de Junushoff moet worden omgetoverd in de sfeer van dit thema. Daarnaast zorgt de ConcertCie ervoor dat er een programmaboekje wordt gemaakt, wat als aandenken aan een geweldig concert van De Ontzetting mee naar huis kan worden genomen. Om alles goed te laten verlopen tijdens het concert, maakt de concertcie het draaiboek voor zaalrepetities en de taakverdeling tijdens de concerten en de pauzes. Er zijn namelijk altijd leden die het programma aankondigen of meehelpen in de pauze met loten verkopen, en er moet natuurlijk aan het eind van het concert samen opgeruimd worden. Het concert wordt traditiegetrouw met een feest afgesloten, waar je dan als commissie van je laatste zelf georganiseerde activiteit kan genieten en kan terugkijken op een fantastisch verlopen concert.

Momenteel bestaat de ConcertCie uit:
Sandra Diemeer
Fleur Ekelmans
Kira van Roosmalen
Toon Scheper
Luisa Timmermans