De IntegraCie is een gezamenlijke commissie van de twee studentenorkesten van Wageningen, De Ontzetting en de WSKOV. In de commissie zitten leden van beide verenigingen, zodat beide vertegenwoordigd zijn. Het doel van de commissie is om de interactie tussen de twee orkesten te verbeteren. De commissie organiseert activiteiten, zoals feestjes en pubquizes.