Student / Scholar ticket concert 4-12-21

5,00

Studententicket voor het donateursconcert ‘All over the place’ van De Ontzetting op zaterdag 4 December 2021. Student ticket for the concert ‘All over the place’ of De Ontzetting on Saturday the 4th of December 2021.

Beschrijving

Studententicket / Scholierenticket* voor het donateursconcert ‘All over the place’ van De Ontzetting op zaterdag 4 december 2021
Student / scholar ticket* for the concert of De Ontzetting ‘All over the place’ on Saturday the 4th of December 2021

Tijdens het concert houden wij ons aan de op dat moment geldende corona-maatregelen. Het concert vindt plaats in het theater en daarbij zult u uw QR-code moeten laten zien en een mondkapje dragen. Denkt u ook aan een identiteitsbewijs.

During the concert we will adhere to the corona measures in force at that time. The concert takes place in a theater and you will have to show your QR code and wear a face mask. Do not forget to bring an identification card / drivers licence / passport.

* Basisschoolkinderen en jonger zijn gratis/ Younger children (elementry school) can watch for free.