AlmanakCie

Ter ere van het aanstaande lustrum wordt er een almanak samengesteld. Dit is een boekwerk waarin alle gezellige, bijzondere en grappige momenten uit de afgelopen 5 jaar worden uitgelicht. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere concerten, commissies en tradities aangevuld met anekdotes of grappige momenten die in het collectief geheugen van De Ontzetting staan gegrift. Het boekwerk zal tijdens het Lustrum worden gepresenteerd.
Om de LustrumCie te ontlasten in hun taken is hiervoor een ondercommissie opgericht die zich specifiek richt op het schrijven, verzamelen en vormgeven van het boekwerk. Deze commissie heeft als naam de AlmanakCie. Door nauw te communiceren met de LustrumCie wordt er voor gezorgd dat de Almanak goed aansluit bij de rest van het Lustrum.

De AlmanakCie bestaat uit:
Brigitte de Bruin
Emiek Heemstra
Jeroen Theelen
Mariska Tol
Martha Stofmeel